اخبار ورزشی » کورتوا:”انتظارات همه ما از این فصل بیشتر بود”